Start
CV
Publicaties
Links
   

Publicaties | lezingen | downloads

Margit Deben-Mager en Chris Folkers: Op mentaliseren gebaseerde psychoanalyse en psychodynamische psychotherapie. Tijdschrift voor psychoanalyse, 2014, vol 20, no.1

Op mentaliseren gebaseerde therapie (MBT). In: J.Dirkx e.a. (red.): Handboek Psychodynamiek; een verdiepende kijk op psychiatrie en psychotherapie. 2011, De Tijdstroom, Utrecht.

M.M. Deben-Mager en A. Verheugt-Pleiter
, red., Bankgeheimen, 2009. Uitg. Van Gorkum, Assen.

Moederschap en gehechtheid. In: J.E. Verheugt-Pleiter, red. Psychoanalyse anno nu. 2006. Uitg. Van Gorcum, Assen.

J.E. Verheugt-Pleiter en M.M. Deben-Mager: TFP and MBT: Brother and sister? In Psychoanalytic Psychotherapy, 2006, vol. 20, no.4, 297-315.

M.M. Deben-Mager en J.E. Verheugt-Pleiter, red.: In den beginne was de vrouw. 2006. Uitg. Van Gorcum, Assen.

Transference Focused Psychotherapy en Mentalisation Based Treatment: broer en zus?  Tijdschrift voor Psychoanalyse, 2005, 11, no.3: 169-183. met Annelies Verheugt-Pleiter.

Gehechtheid en Mentaliseren. Psychoanalytische Perspectieven, 2005, 23, 1: 31-48.

Congresverslag: Splitting, denial and narcissism: neuro-psychoanalytic perspectives on the right hemisphere (Rome). In: Mededelingenblad Ned. Ver. V. Psychoanalyse, 2004, jaargang 19, no. 8.

Enkele toepassingen van de gehechtheidstheorie op de psychoanalytische praktijk. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 2004, jaargang 10, no. 1. 18 – 31. Met A. Verheugt-Pleiter.

Het psychisch functioneren: Welke veranderingen worden beoogd in psychoanalytische behandelingen.  Met J. Stoker. In: A.R. Boerwinkel, red.: Psyche; wat gebeurt er in een psychoanalytische behandeling?  2004. Assen, Van Gorcum.

Psychoanalytische ontwikkelingshulp voor volwassenen. In: Erdman e.a.. red.: Psychoanalytische psychotherapie en nieuwe perspectieven. 2003. Uitg. Van Gorcum, Assen.

Geheugen en Therapeutisch Handelen. In: Mededelingenblad Ned.Ver. v. Psychoanalyse, 2002, jaargang 17, no.4.

Nieuwe theoretische grondslagen van de psychoanalyse en hun betekenis voor het kind en de ouder. In: Groen - Prakken en Ladan, red.: Het Kind in de Ouder. 1999. Uitg. Van Gorcum, Assen.

Slijper en Deben-Mager: Emotionele aspecten van de ontwikkeling van kinderen die door middel van een kunstmatige reproductietechniek zijn verwekt: vier casussen. Tijdschrift v. Psychoanalyse, 1997, jaargang 3. no. 4

Het verheerlijkte lichaam; over zelfgevoel, lichaamsschema en identiteit. In: A. Ladan, red.: Ons vege lijf. 1997. Uitg. Boom. Amsterdam/Meppel.

Acting out and Transference themes induced by successive pregnancies of the analyst. Int.J. of Psychoanal., 1993, vol 74, no. l

Opvattingen over psychoanalyse en feminisme. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 1992-11.

Empathie of tegenoverdracht? In: Baneke en De Jong, red.: Persoonlijkheid en Personage. Uitg. Rodopi, Amsterdam. 1991

Ageren en overdrachtsthema’s bij opeenvolgende zwangerschappen van de analytica. Mededelingenblad Ned. Ver. v. Psychoan. 1990/1

Bekentenisliteratuur, een “reader”. Mededelingenblad Ned. Ver. v. Psychoan. 1989/4

Feminisme en Psychoanalyse. Mededelingenblad Ned. Ver. v. Psychoan. 1987/7

Feminisme in de therapie. Over het feministische gehalte van uiteenlopende therapievormen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 1980-6

Vrouwenemancipatie en lichamelijke gezondheid. Medisch Contact 1978/24

 

Publicaties | lezingen | downloads

April 2011 Voorjaarscongres NVvP: Ambulante MBT in Amsterdam.

Nov. 2010 NNES conferentie: Gehechtheid en Mentaliseren.

Juni 2010 Jaarsymposium Gehechtheid, Benecke: MBT bij volwassenen.

April 2009 Voorjaarscongres NVvP: Mentaliseren en verwante begrippen.

April 2008   Voorjaarscongres NVvP: Implementatie MBT op het Nederlands Psychoanalytisch Instituut.

Mrt. 2008   Dag van de Psychoanalyse. Titel: Mentalization Based Treatment op het NPI.

April 2007   Voorjaarscongres NVvP. Titel: Gehechtheid, mentaliseren en mentalization-based treatment

Nov. 2006   Studiedag Benecke, Amsterdam. Titel: Gehechtheidstheorie en het verband met mentaliseren.

Okt. 2006    Publiekssymposium Freudjaar, Beurs van Berlage, Amsterdam. Titel: Moederschap en Gehechtheid.

April 2006   Voorjaarscongres NVvP: Levensloop en psychoanalytische behandeling.

Nov. 2005   Moederschap.  Cursus inleiding in theorie en praktijk van de psychoanalyse, NVPA, Rotterdam.

Sept. 2005   Symposium Vrouwelijke Identiteit, Amsterdam. Titel: Genen en Gender, Hormonen en Hersenen.

Mei 2004     Moederschap.  In: Cursus Inleiding in theorie en praktijk van de psychoanalyse. NVPA. Nijmegen.

Mrt. 2003    Symposium Riagg Zwolle. Titel: Over het Gehechtheid Biografisch Interview.

Jan. 2003    NPI-studiemiddag. Titel: Welke veranderingen worden beoogd in psychoanalytische behandelingen.  Met J. Stoker.

Dec. 01       NVP studiedag. Titel: Geheugen en Therapeutisch Handelen. Gepubliceerd op de website van de NVP.

Nov. 01      NVPP studiedag. Titel:  Psychoanalytische ontwikkelingstherapie voor volwassenen.

Mrt. 2000   Voorjaarscongres Ned. Ver. v. Psychiatrie. Titel: Nieuwe ontwikkelingen in de psychoanalytische theorie en praktijk.

Jan. 99       NPI studiedag. Titel: Samenvatting voordrachten en aanzet tot discussie.

Mei 96       PSU symposium. Titel: Het verheerlijkte lichaam; Narcisme, lichaamsschema en identiteit.

Maart 94    Symposium Stichting Psychiatrie en Psychoanalyse. Titel: Zonder hersenen geen emoties, zonder betekenisgeving geen depressies. 

Nov. 91     PAI symposium. Titel: Psychoanalyse en neurowetenschap.

April 90     Studiedag Stichting Psychoanalyse en Cultuur. Titel: Overdracht en tegenoverdracht bij het analyseren van literatuur.

Febr. 90     NISSO symposium. Titel: Carrière en kinderen; over de versterkt ambivalente kinderwens.

Okt. 89      Studiedag VU. Titel: Loopbaanplanning en rolpatroon.

April 88     KNMG symposium. Titel: De vrouw belemmerd of belemmert?

Okt. 83      VNVA congres. Titel: Moederen, bron van macht en onmacht?

 

Publicaties | lezingen | downloads

Mentaliseren en verwante begrippen: Powerpoint presentatie (bestandsgrootte: 331 KB)

Moederschap en gehechtheid: Word-document (bestandsgrootte: 84 KB) | Powerpoint presentatie (bestandsgrootte: 810 KB)

Gehechtheid en Mentaliseren: Word-document (bestandsgrootte: 87 KB)

Transferenced-focused psychotherpay and mentalization-based treatment. Brother and sister?: PDF-document (bestandsgrootte: 249 KB)

Geheugen en therapeutisch handelen: Word-document (bestandsgrootte: 62 KB)

 

| naar boven |