Start
Aanmelding
Intake
Behandeling
Privacy
Betaling
Klachten
Contact
CV
Publicaties
Links
   
Privacy

Psychiaters zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Een aantal gegevens gaat naar de huisarts, de zorgverzekeraar en het DIS:

  • De huisarts: Het is gebruikelijk dat een brief naar uw huisarts gaat, zodat hij/zij op de hoogte is van de intake en de behandeling. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan wordt deze brief niet verstuurd.
  • Uw ziektekostenverzekering verneemt in principe de hoofdclassificatie/diagnose in combinatie met de geleverde zorg. Deze combinatie, de DBC (diagnose behandelcombinatie) is vanaf 2008 de basis van de betaling van de zorg. Als u er bezwaar tegen heeft dat bij de ziektekostenverzekeraar een diagnose van u bekend is dan is er een mogelijkheid om een Privacy verklaring op te stellen ten behoeve van de verzekering. Deze moet dan de factuur ook zonder diagnose vergoeden.
  • Het DBC Informatiesysteem, de DIS: afgesloten DBC’s moeten, ook voor diegenen die een Privacyverklaring hebben gemaakt, aangeleverd worden aan een centrale instantie, die deze gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van wettelijke taken. Hierbij worden geen persoonsgegevens aangeleverd. Diagnose en aantal zittingen worden versleuteld en anoniem verwerkt. De hiervoor benodigde software betrek ik van Medicore.

Vooraf wordt uw toestemming voor elke berichtgeving gevraagd.

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier is niet voor derden toegankelijk.

Voor de Privacyverklaring zoals bedoeld in de AGV, klik hier.