Start
Aanmelding
Intake
Behandeling
Privacy
Betaling
Klachten
Contact
CV
Publicaties
Links
   
Procedure van intake

Intake:
Er vinden één of meer intakegesprekken plaats met als doel de aard, mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten te onderzoeken, zodat een diagnose kan worden gesteld.
Dit onderzoek omvat een aantal vragen over uw huidige situatie en over uw verleden, want psychische problemen ontstaan vaak uit een combinatie van factoren.

Daarnaast ben ik verplicht vragenlijsten af te nemen, ten behoeve van Routine Outcome Monitoring, kortweg ROM. Hiervoor maak ik gebruik van TelePsy. TelePsy stuurt u op mijn verzoek een email met een link naar een beveiligde webomgeving en een code om in te loggen. Zo kunt u thuis online de vragen invullen. De uitkomst is alleen voor mij als behandelaar toegankelijk en ik bespreek deze uitkomsten met u, alvorens een Behandelovereenkomst op te stellen.

De ROM gegevens moeten vervolgens sinds begin 2017 - versleuteld zodat ze niet herleidbaar zijn tot een persoon – aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ. Tegen dat laatste kunt u desgewenst bezwaar maken.

 

Vanwege het afbouwen van de praktijk om leeftijdsredenen worden er vanaf medio 2019 geen nieuwe behandelingen meer aangenomen.

 

Voor meer informatie over privacy, klik hier.