Start
Aanmelding
Intake
Behandeling
Privacy
Betaling
Klachten
Contact
CV
Publicaties
Links
   
Betaling

De zorgverzekeraars met wie ik een contract heb afgesloten zullen rechtstreeks aan mij uitbetalen, na afloop van de behandeling, of bij verlenging na een jaar. Ik dien dan een rekening op basis van een dbc (een diagnose-behandel-combinatie) in via Vecozo. Dit gaat op een geheel versleutelde wijze, die goedgekeurd is door het College Bescherming Persoonsgegevens. Zie voor de tarieven de website van de Nederlandse Zorgautoriteit: www.NZa.nl.

Ik heb voor 2018 contracten met:

  • Achmea; Zilveren Kruis, Agis; FBTO en overige maatschappijen onder deze koepel
  • VGZ; IZA; IZZ en overige maatschappijen die onder deze koepel vallen
  • CZ groep; OHRA; Delta Lloyd
  • Multizorg; VvAA; Zorg en Zekerheid; PNO en overige maatschappijen
  • DSW; Stad Holland

Hierbij moet ik aantekenen dat ik voor CZ groep slechts een zeer bescheiden aantal behandelingen mag doen.

Géén contract heb ik met Menzis. Dat betekent dat Menzis slechts een deel van een behandeling bij mij zal vergoeden.

Een aantal diagnoses wordt helemaal niet meer vergoed, zoals aanpassingsstoornissen en relatieproblemen.

Voor leertherapieën (therapie die verplicht is in de opleiding tot psychiater of psychotherapeut) reken ik een tarief van € 100,- per sessie. Dit wordt in principe maandelijks aan u in rekening gebracht.