Start
Aanmelding
Intake
Behandeling
Privacy
Betaling
Klachten
Contact
CV
Publicaties
Links
   
Behandeling

In de behandelovereenkomst staat de diagnose, zoals die naar de verzekeraar gaat, de behandelvorm, frequentie en duur van de afspraken, het doel van de behandeling, het evaluatiemoment en de eventuele medicatie.

Mijn specialiteit is steunend-structurerende, op mentaliseren gebaseerde psychotherapie en inzichtgevende psychotherapie on analytic lines, een of twee keer per week dan wel eens per twee weken. Ik verricht geen klassieke bankanalyses meer.
De psychotherapie is individueel, eventueel kan een partner een keer meekomen, maar als een echte partner-relatie-therapie is aangewezen, zal ik proberen te bemiddelen bij een verwijzing.

Het is ook mogelijk dat ik u adviseer hulp te zoeken bij een instelling met voor uw problematiek specifieke behandelmogelijkheden. Tevens is het mogelijk dat ik u met een behandeladvies terugverwijs naar uw huisarts.

Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg.