Start
Aanmelding
Intake
Behandeling
Privacy
Betaling
Klachten
Contact
CV
Publicaties
Links
   

Procedure van aanmelding

Vanwege het afbouwen van de praktijk om leeftijdsredenen worden er vanaf medio 2019 geen nieuwe behandelingen meer aangenomen.

Aanmelding:
Om voor vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is verwijzing door de huisarts noodzakelijk. Op de verwijsbrief moet vermeld staan dat het gaat om een verwijzing naar specialistische GGZ, op het vermoeden van een DSM-diagnose. Sinds 2014 is de GGZ namelijk onderverdeeld in basis GGZ en specialistische GGZ. Uw huisarts maakt de inschatting of uw klachten behandeld kunnen worden binnen de basis GGZ of dat een behandeling binnen de specialistische GGZ nodig is. Binnen mijn praktijk bied ik alleen specialistische GGZ en alleen aan volwassenen.

Bij het eerste gesprek wordt u verzocht een legitimatie mee te nemen en uw BSN.

Wachttijd:
Of er plaats is in de praktijk en of er een redelijke wachttijd is, wisselt per maand. Ik kan u dit meedelen bij de eerste telefonische of schriftelijke (email) aanmelding.

Voor wie?
Klachten waarmee u zich kunt aanmelden zijn in het algemeen stemmings- en angstklachten, problemen rond disfunctionele, zich herhalende patronen en problemen rond autonomie en zelfwaardering.

De praktijk is niet ingericht op hulp in crisissituaties. Wanneer te verwachten valt dat er regelmatig hulp nodig kan zijn buiten de afspraken om is een behandeling bij een GGZ-instelling meer aangewezen. Tijdens mijn vakanties wordt zo nodig waarneming geregeld.

Aanmelden kan – bij voorkeur – via een email, of telefonisch op werkdagen tussen 19.00 en 19.30 uur.

Vanwege het afbouwen van de praktijk om leeftijdsredenen worden er vanaf medio 2019 geen nieuwe behandelingen meer aangenomen.

Voor informatie over de intake, klik hier.